Höstmöte 2022

Välkommen till SVEBRAs medlemsmöte den 27 oktober på Stockholmsmässan i samband med Skydd. anmälningsblad höstmöte 2022 2022-10-27 SVEBRA höstmöte, förslag dagordning förslag nya stadgar SVEBRA (2022-04-14) förslag nya stadgar SVEBRA med ändringar...

Två nya SVEBRA dokument

Styrelsen beslutade på möte den 20 maj att godkänna två dokument. SV-QS 2021 – Norm Brandsäkerhet Skog och Entreprenad (1.1) SV-RI 2018.1 Hantering av miljörisker och miljölagstiftning (4.1) och SV-RI 2018.1 Hantering av miljörisker och miljölagstiftning (4.1)...

Årsmöte 19-20 maj Häringe Slott

Nu är det dags att anmäla sig till föreningens årsmöte. Föredragen kommer att handla om hållbarhet utifrån en brandsäkerhetsteknikers vardag samt nya utbildningar som SVEBRA utbildning AB tagit fram. Årsmötet på fredag kommer bland annat att ta upp förslag om nya...

Hållbarhetsgruppen

I tidningen Swedish Fire Fighters intervjuas Bo Andersson, ordf Svenska CTF och tidigare anställd i MSB. Han nämner i artikeln SVEBRAs arbete om hållbarhet . Swedish Firefighters februari 2022

SVEBRA dokument

SVEBRA är en branschorganisation som utfärdar dokument som medlemmarna ska följa. På styrelsemötet den 13 oktober godkände SVEBRAs styrelse sex dokument och återkallade två. SVEBRAs fem dokument om kontroll och underhåll uppdaterades och ett nytt dokument FAQ...

Höstmöte 18 november

Styrelsen har beslutat att börja höstmötet den 18e november vid lunch på Nova Park Conference i Knivsta, Stockholm. Mötet kommer även att sändas via Zoom. Preliminärt schema Torsdag 18 november 11:45   Lunch 13:00   Höstmöte, ordförande öppnar medlemsmötet 13:15  ...

Höstmöte 19 november 2021

Fredag den 19 november kl 9.00 till 12.00 kommer föreningen SVEBRA att ha höstmöte. Höstmötet kommer att handla om PFOS och skum eftersom ämnet är aktuellt och styrelsen har beslutat följande text som finns i bifogat dokument samt en FAQ med frågor och svar....

Nya och uppdaterade SVEBRA dokument

SVEBRA är en branschorganisation som utfärdar dokument som medlemmarna ska följa. På styrelsemötet den 24 juni godkände SVEBRAs styrelse tre dokument. Val och placering av brandsläckare uppdaterades och dokumenten hantering av släckmedel och val av släckare vid övning...