Normer & riktlinjer

Inom SVEBRA utarbetar vi kontinuerligt mer specifika, konkreta normer och riktlinjer gällande brandsäkerhet, utifrån myndigheternas mer generella bestämmelser.

Vi sammanställer även tekniska branschrekommendationer och enhetliga leveransvillkor, garantibestämmelser och rekommendationstabeller för val av brandsläckare.

 

 

Här hittar ni våra medlemsföretag som har anställda som är SVEBRA certifierade enligt våra normer.