Fördjupad brandsäkerhet

Fördjupad brandsäkerhet är en utbildning som riktar sig till dig som ska bli instruktör i någon av SVEBRAs utbildningar eller om du ska påbörja din resa mot att bli konsult inom brandskydd. 

Utbildningens syfte är att deltagaren ska få kunskaper i hur vi skyddar oss mot brand och förstå sambandet mellan regelverk och risker.

Utbildningen riktar sig till SVEBRAs medlemmar eller arrangörer. Utbildningen innehåller följande:

 • Brandteori
 • Brandrisker
 • Praktisk släckövning
 • Lagar och bestämmelser
 • Försäkring
 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Utrymning
 • Brandtekniska installationer
 • Riskhantering
 • Systematiskt brandskyddsarbete
 • Brandfarlig vara
 • Hemuppgift

Utbildningen följer ett flöde från uppförandet av en byggnad till förberedelser av verksamheten samt vad som krävs när verksamheten flyttar in. Under utbildningen varieras föreläsning med grupparbeten, analyser av verksamheter, egen studier och hemuppgift i sina egna lokaler.

Efter utbildningen ska deltagaren bland annat kunna:

 • Skapa ett SBA-arbete
 • Räkna på utrymningsvägars gångavstånd
 • Personantalsberäkning
 • Bedöma, värdera och åtgärda brandrisker
 • Veta hur en brand uppstår och vad som påverkar förloppet
 • Kunna verksamhetsklasser och byggnadsklasser samt vad en verksamhetsförändring innebär på kraven för brandskyddet
 • Veta syftet brandgasventilation och vad som krävs vid förändringar