Utbildning

SVEBRA Utbildning AB är ett dotterbolag till SVEBRA. Bolagets uppdrag är att ta fram och utveckla utbildningar och utbildningsmaterial för brandsäkerhetsbranschen.

SVEBRA Utbildning AB bildades 2018 i syfte att driva kommersiell verksamhet å föreningens vägnar, primärt inom området utbildning. Vidare ska de normer och koncept som ägs av föreningen förvaltas, utvecklas och marknadsföras av bolaget. Ägandet är långsiktigt och med syfte att erbjuda medlemmarna bättre och anpassade utbildningar.

  • Vi förenklar vardagen för utbildningsarrangörer och ökar kvaliteten på brandsäkerhetsföretagens tjänster.
  • Vi utvecklar och driver utbildningskoncept inom brandsäkerhet, kompetensutvecklar och kvalitetssäkrar medarbetare i brandsäkerhetsföretagen samt producerar utbildningsmateriel som underlättar pedagogisk, aktuell och kvalitetsmässigt hög kunskapsspridning inom brandsäkerhetsområdet.
  • Vi erbjuder prisvärd kvalitet. Vi agerar enbart på företagsmarknaden och inte mot slutkund. Vi maximerar inte våra vinster.

SVEBRA Utbildning AB ska bidra till att kvalitetssäkra branschen främst genom utbildningsverksamhet och certifiering, men ska även vara det naturliga valet för att få rådgivning och senaste nytt inom brandsäkerhet och utbildningsfrågor.

Våra utbildningar