Utbildning

SVEBRA Utbildning AB är ett dotterbolag till SVEBRA. Bolagets uppdrag är att ta fram och utveckla utbildningar och utbildningsmaterial för brandsäkerhetsbranschen.

SVEBRA Utbildning AB bildades 2018 i syfte att driva kommersiell verksamhet på föreningens vägnar, primärt inom området utbildning. Vidare ska de normer och koncept som ägs av föreningen förvaltas, utvecklas och marknadsföras av bolaget. Ägandet är långsiktigt och med syfte att erbjuda medlemmarna bättre och anpassade utbildningar.

  • Vi förenklar vardagen för utbildningsarrangörer och ökar kvaliteten på brandsäkerhetsföretagens tjänster.
  • Vi utvecklar och driver utbildningskoncept inom brandsäkerhet, kompetensutvecklar och kvalitetssäkrar medarbetare i brandsäkerhetsföretagen samt producerar utbildningsmateriel som underlättar pedagogisk, aktuell och kvalitetsmässigt hög kunskapsspridning inom brandsäkerhetsområdet.
  • Vi erbjuder prisvärd kvalitet. Vi agerar enbart på företagsmarknaden och inte mot slutkund. Vi maximerar inte våra vinster.

 

SVEBRA ska bidra till att kvalitetssäkra branschen främst genom utbildningsverksamhet och certifiering, men ska även vara det naturliga valet för att få rådgivning och senaste nytt inom brandsäkerhet och utbildningsfrågor.

 

Våra utbildningar

Brandfarliga heta arbeten

En modern och anpassad utbildning för dig som utför arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning, till exempel svetsning, lödning, torkning. Alla som utför dessa arbeten på en tillfällig arbetsplats måste genomgå en utbildning och inneha ett giltigt certifikat för att få det tillstånd som krävs.

Brandgasventilation

Utbildningen riktar sig till SVEBRAs medlemmar och till dig som ska genomföra kontroll och underhåll på rökluckor.

Brandsäkerhet - Skog och Entreprenad

Brandsäkerhet Skog och Entreprenad är en ny och branschanpassad utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå i och omkring arbeten i skog och mark.

Brandsäkerhetstekniker

I utbildningen får man lära sig vilka regler som gäller för att underhålla brandredskap enligt de standarder och anvisningar som gäller för branschen.

Fördjupad brandsäkerhet

En utbildning som riktar sig till  dig som ska bli instruktör i någon av SVEBRAs utbildningar eller om du ska påbörja din resa mot att bli konsult inom brandskydd.

Grundläggande brandskydd - E-learning

Grundläggande brandskydd är en utbildning som vänder sig till alla medarbetare inom ett företag och ger grundläggande kunskap om brandförlopp, förebyggande brandskydd, kunskap om släckning och vad som händer efter en brand.

Pedagogik

SVEBRAs utbildning i Pedagogik är en utbildning för den som inte har tidigare erfarenhet av pedagogik eller undervisning. Utbildningen är en förberedande del för att vidareutbilda sig till någon av SVEBRAs instruktörsutbildningar.

Utrymningsstrateg

Utbildning baseras på de utrymningskrav som ställs i Boverkets byggregler och Arbetsmiljöverket regelverk. Utbildningen ger förståelse och kunskap för utrymningsprojektering enligt metoden förenklad dimensionering.

SVEBRA Media

En tjänst för dig som är medlem i SVEBRA där du får tillgång till olika typer av media som vi tagit fram. Det kan vara filmer som brandförlopp, animeringar om brand på ett företag, olika filmer i hur man hanterar olika handbrandsläckare med mera.