Om oss

Svenska Brandsäkerhetsföretag (SVEBRA) är en samhällsnyttig förening för brandsäkerhetsföretag.

Föreningen har till uppgift att höja statusen för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och öka kvalitén på de tjänster som tillhandahålls i branschen genom att bistå med kompetensutveckling i form av certifiering, utbildning, information och rådgivning.

Mer om SVEBRA

Våra medlemmar

Alla våra medlemsföretag är kvalitetsmärkta. Det betyder att alla som är medlemmar i SVEBRA har lovat att uppfylla våra kvalitetskrav som gör att vi kan garantera deras kunder pålitlig och uppdaterad brandsäkerhet av högsta möjliga kvalitet.

Aktuellt

Nyheter från SVEBRA.