Styrelsen har beslutat att börja höstmötet den 18e november vid lunch på Nova Park Conference i Knivsta, Stockholm. Mötet kommer även att sändas via Zoom.

Preliminärt schema

Torsdag 18 november
11:45   Lunch
13:00   Höstmöte, ordförande öppnar medlemsmötet
13:15   Hållbarhetsgruppen öppnar diskussionen med sitt arbete
14:00   Fika
14:30   Nina Wennström, Lead Consultant
Nina Wennström arbetar som miljökonsult på Rambolls miljöenhet i Göteborg. Nina har god kunskap om släckvattenfrågor och problematiken med skadliga ämnen i brandsläckningsskum och har genomfört flera föreläsningar om detta område. Hon har också sammanställt rapporter om släckmedels och släckvattens miljöpåverkan samt miljöpåverkan från brandretardenter för bekämpning av skogsbränder. Vidare arbetar hon med rening av processavloppsvatten med PFAS-föroreningar och har arbetat med släckvattenutredningar för flera miljöfarliga verksamheter.
Nina kommer att prata om miljö- och hälsorisker kopplade till PFAS och varför PFAS bör fasas ut från brandsläckare samt diskussion om PFAS-fria släckmedel och dess användning.
15:30   Bensträckare
15:45   Diskussion om PFAS och skumsläckare
16:30   Avslutning, ordförande sammanfattar
17:00   Tid för spa
19:00   Middag

Fredag 19 november
9:00         SVEBRA höstmöte