Organisation

SVEBRAs styrelse

P.O. Swedérus,

Ordförande

Hald & Tesch Brand ab

Mikael Kindblom

Vice Ordförande

NOHA Sweden AB

Henrik Wahlström

Brandfast Sverige AB

Johan Wiksäter

Presto Brandsäkerhet AB

Klas Johnsson

Securitas Sverige AB

Kristian Lindqvist

Dafo Brand AB

Melker Lang

Sunmatic The Safety Company AB

Mikael Höglind

Alwico AB

Stefan Dannefalk

Hald & Tesch Brand ab

Rickard Canbro

Suppleant

Firesafe Sverige AB

SVEBRA kansli

 

kansli@svebra.org
08-363 112

I SVEBRA finns en teknisk kommitté som övervakar problem och felaktigheter med brandredskap.

Svebra utbildning ABs styrelse

Mikael Kindblom

Ordförande

NOHA Sweden AB

Mats Egebrant

Securitas Sverige AB

Hans-Eric Zetterström

Gustav Nord

Presto Brandsäkerhet AB

SVEBRA Utbildning AB

Mer information kommer inom kort.

Certifieringskommitén

Mer information kommer inom kort.

Teknisk kommitté

Mer information kommer inom kort.

Etiskt råd

SVEBRAs etiskt råd som granskar medlemsföretag. Till det etiska rådet kan man anmäla medlemsföretag för granskning om de inte följer SVEBRAs etiska regler. Gör din anmälan här. Du väljer själv om du vill vara anonym eller inte.