Organisation

SVEBRA består av medlemsföreningen med tillhörande instanser. SVEBRA äger också ett utbildningsbolag där den mesta aktiviteten gällande utbildning sker. Inom SVEBRA finns också en Norm-och certifieringskommitté och en teknisk kommitté.

SVEBRAs styrelse

I styrelsen för föreningen sitter representanter från våra olika medlemsföretag som arbetar för branschens bästa.

Kristian Lindqvist

Ordförande

Dafo Brand AB

Mikael Kindblom

Vice ordförande

B4 Fire AB

Henrik Wahlström

Ledamot

Brandfast Sverige AB

Håkan Bergström

Ledamot

Firesafe Sverige AB

Johan Wiksäter

Ledamot

Presto AB

Klas Johnsson

Ledamot

Securitas Sverige AB

Mikael Höglind

Ledamot

Alwico AB

Robert Henricson

Ledamot

Next Safety Group AB

Kristian Göransson

Suppleant

Acriplan AB

Marcus Kjellberg

Suppleant

NOHA Sweden AB

P.O. Swedérus

Suppleant

Hald & Tesch Brand ab

Norm- och certifieringskommitén (NCK)

I NCK sitter personer med erfarenhet och normarbete, standardisering och/eller brandsäkerhet. Deras uppgift är att ta fram normer på uppdrag av föreningen. Normerna är till för att skapa ett standardiserat arbetssätt i branschen med kvalité. NCK träffas fyra gånger per år och tar beslut om olika normer.

Mikael Höglind

Ordförande

Alwico AB

Stefhan Bohlin

Ledamot

Näkna Safety and Rescue AB

Lukas Svärd

Ledamot

SVEBRA utbildning AB

Mikael Utvik

Ledamot

Firesafe Sverige AB

Patrik Munter

Ledamot

Dafo Brand AB

Teknisk kommitté

Den tekniska kommittén har som ansvar att övervaka problem och felaktigheter med brandredskap. Vid felaktigheter skickar den tekniska kommittén ut felmeddelande till medlemmarna så att felet inte uppstår igen eller varnar om det är en fara.

Mikael Höglind

Ordförande

Alwico AB

Martin Tobiasson

Ledamot

Dafo Brand AB

Patrik Roxström

Ledamot

Presto AB

SVEBRA Utbildning AB

SVEBRAs utbildningsbolag har till uppgift att ta fram utbildningar för att kompetenshöja medlemmarnas personal eller ta fram utbildningskoncept för branschen som förbättrar samhällets brandskydd.

Lukas Svärd

VD

SVEBRA utbildningsbolags Styrelse

Mikael Kindblom

Ordförande

B4 Fire AB

Mats Egebrant

Ledamot

Securitas Sverige AB

Hans-Eric Zetterström

Ledamot

Senior brand- och riskingenjör inom försäkring

Gustav Nord

Ledamot

Presto AB