Pedagogik

SVEBRAs utbildning i Pedagogik är en utbildning för den som inte har tidigare erfarenhet av pedagogik eller undervisning. Utbildningen är en förberedande del för att vidareutbilda sig till någon av SVEBRAs instruktörsutbildningar.

Syftet med utbildningen är att ge deltagaren en grundläggande pedagogisk kunskap och målet är att efter utbildningen ha fått redskap och tips för att hålla utbildning.

Utbildningen ger deltagaren en grundläggande kompetens inom följande områden:

  • Pedagogik
  • Didaktik
  • Verbal kommunikation
  • Kroppsspråk
  • Normkritiks pedagogik
  • Praktisk övning
  • Tips för att hålla bra presentationer
  • Presentationsteknik
  • Tips vid digital utbildning 

Utbildningen är 8 timmar och deltagaren medverkar fysiskt på plats.