Brandsäkerhet – Skog och Entreprenad

Brandsäkerhet Skog och Entreprenad är en ny och branschanpassad utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå i och omkring arbeten i skog och mark.
Kursen är framtagen av SVEBRA i samråd med några av Sveriges främsta experter inom området.

Fram tills nu har det saknats en utbildning som möter gällande krav för utförande av brandfarliga arbeten i skog och entreprenad. Utbildningen är anpassad till skog- och entreprenadverksamhet och innehåller bland annat ADR 1.3. De som går utbildningen hos någon av våra arrangörer får förståelse för brandrelaterade faror på just sin arbetsplats och kan direkt tillämpa kunskaperna i sitt arbete.

Rätt utbildning

Till skillnad från vad de flesta tror gäller inte samma försäkringar vid arbete i skog. Du som utför arbete i skog behöver alltså inte ett certifikat i brandfarliga heta arbeten. Dessa utbildningar är inte anpassade för arbeten i skog och mark. När du arbetar i skog gäller skogens och maskinens försäkringar vilka inte ställer krav på certifikat i brandfarliga heta arbeten.

Utbildningens innehåll

Utföraren ska gå en endagarsutbildning samt göra ett teoriprov med godkänt resultat. Efter godkänd utbildning och prov erhåller deltagaren intyg.

 • Lagar och förordningar
 • Kravställare
 • Utförarens ansvar
 • Brandskydd & brandfarlig vara
 • Farligt gods
 • ADR 1.3
 • Transportbestämmelser
 • Miljö
 • Risker & säkerhet
  – Omgivning
  – Fordon
  – Arbetssätt
  – Kontrollista

 

Utbildningen genomförs av SVEBRAs godkända arrangörer. Om du inte hittar några tillfällen som passar skicka en intresseanmälan till info@svebra.se

Instruktören ska ha nedan förkunskapskrav eller motsvarande erfarenhet:
– Erfarenhet av brandskydd.
– Inom de fem senaste åren genomfört en ADR kapitel 1.3 utbildning.
– Kännedom om skogs- och/eller entreprenadmaskiner och dess risker.

Priser för arrangörer och instruktörer

 • Arrangörsavgift – 3 000 kr/år.
 • Instruktörsavgift – 495 kr/år.
 • Certifieringsavgift för deltagare – 300 kr/st

Samtliga priser är exklusive moms.

I samarbete med

 

Digital riskbedömning i skog och mark

Genomför digitala riskbedömningar i skog och mark med appen Brandfarliga Arbeten som du laddar ner på App store eller Google Play.

App store:

Google play: