SVEBRA är en branschorganisation som utfärdar dokument som medlemmarna ska följa. På styrelsemötet den 24 juni godkände SVEBRAs styrelse tre dokument. Val och placering av brandsläckare uppdaterades och dokumenten hantering av släckmedel och val av släckare vid övning är nya.

Klicka på länken nedan för att komma till dokumentet.

SV-RI 2015:1 – Val och placering av brandsläckare

SV-RI 2021:1 – Hantering av släckmedel

SV-RI 2021:2 – Val av släckare vid övning

SVEBRA dokument 2021-09-07