Presto informerar om Cupola släckaren som har exploderat.
Tekniskt meddelande Cupola Modell FS6-JF – 220629

Presto Brandsäkerhet AB vill i och förvärvet av Cupola AB (och dess dotterbolag) år 2020 påminna om problematiken med nämnda modell.
I och med köpet, så övergår ansvaret för modellen till Presto Brandsäkerhet AB och önskar att ärenden hanteras enligt följande:

Påträffas Cupola Fettsläckare modell FS6-JF i samband med den årliga servicen, och densamma kan konstateras inte ha genomgått verkstadsgenomgång, kommer Presto Brandsäkerhet AB kostnadsfritt skicka ut en ersättningssläckare i form av Presto F6 för att ett utbyte skall ske. Släckaren som byts ut, skall returneras till Presto Brandsäkerhet AB, Katrineholm för destruktion.

Har en eller flera verkstadsgenomgångar utförts av annan part än Presto Brandsäkerhet AB på släckaren, så kan inte Presto Brandsäkerhet AB ta ansvar för att detta har gjorts på rätt sätt, dvs har återfyllt med originalvätska och använt originalreservdelar. Ansvaret åligger det då företag som har utfört senaste verkstadsgenomgången. I de tre fall som drabbat modellen är dessa tillverkade 2012-2013. Normalt skall minst en verkstadsgenomgång vara utförd, men som vi alla vet, så är det inte 100% säkert att så är gjort.

Presto Brandsäkerhet AB förvärvade Cupola (och dess dotterbolag) år 2020, så därför gäller ovan meddelande och förfaringssätt samtliga Fettsläckare av modell FS6-JF som är sålda från 2012 fram till årsskiftet 2020/2021. Då Presto värnar om våra anställdas och kollegors säkerhet, så ber vi Er alla att hantera saken varsamt och med stor försiktighet, så att ingen och inget skadas på något sätt.

För beställning av ersättningssläckare, kontakta vår Orderavdelning: orders@presto.se eller 010-452 00 20

Vid övriga frågor, kontakta
Göran Hult, goran.hult@presto.se, 010-452 00 14
Anders Karlsson. anders.karlsson@presto.se,  010-452 00 49