SVEBRA är en branschorganisation som utfärdar dokument som medlemmarna ska följa. På styrelsemötet den 13 oktober godkände SVEBRAs styrelse sex dokument och återkallade två. SVEBRAs fem dokument om kontroll och underhåll uppdaterades och ett nytt dokument FAQ skumsläckare godkändes. Dokumenten Hantering av miljörisker och Underhåll av fasta släcksystem återkallades i väntan på revidering.

Klicka på länken nedan för att komma till dokumentet.

Uppdaterade dokument
SV-RI 2016.1 Kontroll och underhåll av handbrandsläckare (2.2)
SV-RI 2015.2 Kontroll och underhåll av inomhusbrandposter (4.2)
SV-RI 2009.1 Kontroll och underhåll av brandgasventilation (1.4)
SV-RI 2012.1 Kontroll och underhåll av nödljus (1.2)
SV-RI 2014.1 Kontroll och underhåll av torr stigarledning (1.2)

Nytt dokument
SV-RI 2021.3 FAQ skumsläckare

Återkallade dokument
SV-INF 2018.1 Hantering av miljörisker (3.1)
SV-INF 2018.3 Underhåll av fasta släcksystem

Sammanfattning
Aktuella SVEBRA dokument 2021-10-13