Brandsäkerhetstekniker

 

När svensk standard 3656 kom 2001 fanns det ett krav att serviceteknikern skulle vara utbildad. 2007 beslutade medlemmarna i SVEBRA om innehållet i utbildningen och att den som gick utbildningen blev SVEBRA certifierade.

Föreningen tog fram ett eget utbildningsmaterial som alla skulle använda för att få utbilda SVEBRA certifierade brandsäkerhetstekniker. Nu är det SVEBRA Utbildning AB som uppdaterar kursmaterialet som sedan godkänns av föreningens Certifieringskommittén.

SVEBRA dokument
SV-QS 2007 Norm Certifierad Brandsäkerhetstekniker utbildning (4.2)

Kursarrangörer

Följande företag är godkända att utbilda SVEBRA certifierade brandsäkerhetstekniker och deras kontaktpersoner.

 • Alwico AB – kontaktperson och instruktör Mikael Höglind
 • Dafo Brand AB – kontaktperson Kristian Lindqvist – instruktör Björn Fröjd
 • Falck Services AB – kontaktperson och instruktör Niclas Rotestam
 • Firesafe Sverige AB – kontaktperson och instruktör Anders Jansson
 • Hald & Tesch Brand ab – kontaktperson och instruktör Stefan Dannefalk
 • NOHA Sweden AB – kontaktperson Mikael Kindblom
 • Pema Partner AB – kontaktperson och instruktör Stefhan Bohlin
 • PO Brandskyddskonsult AB – kontaktperson och instruktör Peter Olsson
 • Presto Brandsäkerhet AB – kontaktperson Gustav Nord
 • Securitas Sverige AB – kontaktperson Örjan Ahl

Statistik

Antal utbildade Brandsäkerhetstekniker sedan starten 2008

 • 2008 – 12 st
 • 2009 – 56 st
 • 2010 – 63 st
 • 2011 – 100 st
 • 2012 – 49 st
 • 2013 – 45 st
 • 2014 – 52 st
 • 2015 – 167 st
 • 2016 – 127 st
 • 2017 – 119 st
 • 2018 – 130 st
 • 2019 – 138 st
 • 2020 – 162 st
 • 2021 – 279 st
 • 2022 – 219 st (tom 4/10)
 • 2008 – 4/10 2022, totalt 1 718 utbildade
 • 2022-10-06 – 864 st godkända SVEBRA certifierade Brandsäkerhetstekniker