Brandsäkerhetstekniker

Ett effektivt brandskydd är ett brandskydd som fungerar när det behövs. Brandskyddskydd måste förvaltas och underhållas. Det kan i vissa fall vara en stor investering som skall fungera under en längre period och lagstiftningen och olika regelverk skall uppfyllas. I utbildningen får man lära sig vilka regler som gäller för att underhålla brandredskap enligt de standarder och anvisningar som gäller för branschen.
Teori varvas med praktiska övningar avseende servicemoment på brandsläckare och brandposter. Att ha utbildade tekniker är även en kvalitetsstämpel och i vissa fall ett krav i upphandlingar av brabndskydd.

När svensk standard 3656 kom 2001 fanns det ett krav att serviceteknikern skulle vara utbildad. 2007 beslutade medlemmarna i SVEBRA om innehållet i utbildningen och att den som gick utbildningen blev SVEBRA certifierade.

Föreningen tog fram ett eget utbildningsmaterial som alla skulle använda för att få utbilda SVEBRA certifierade brandsäkerhetstekniker. Nu är det SVEBRA Utbildning AB som uppdaterar kursmaterialet som sedan godkänns av föreningens Certifieringskommittén.

SVEBRA dokument
SV-QS 2007 Norm Certifierad Brandsäkerhetstekniker utbildning (4.2)

Statistik

Antal utbildade Brandsäkerhetstekniker sedan starten 2008

 • 2008 – 12 st
 • 2009 – 56 st
 • 2010 – 63 st
 • 2011 – 100 st
 • 2012 – 49 st
 • 2013 – 45 st
 • 2014 – 52 st
 • 2015 – 167 st
 • 2016 – 127 st
 • 2017 – 119 st
 • 2018 – 130 st
 • 2019 – 138 st
 • 2020 – 162 st
 • 2021 – 279 st
 • 2022 – 283 st
 • 2023 – 217 st (tom 28/11)
 • 2008 – 28/11 2023, totalt 1 999 utbildade
 • 2023-11-28 – 973 st godkända SVEBRA certifierade Brandsäkerhetstekniker

Instruktör 

Är du intresserad av att bli instruktör för utbildningen krävs det att du klarar förkunskapskraven samt genomför en genomgång av utbildningsmaterialet med ett prov, som SVEBRA annordnar.  Det är certifieringskommittén som validerar kompetensen på instruktörer och du ansöker om att bli instruktör.

Skicka intyg och en kort beskrivning av din erfarenhet för nedanstående krav.

Vid validering av kompetens kontrolleras följande:

 • Förkunskapskrav enligt norm ”SVEBRAs certifierade utbildningar”
 • Deltagande i den senaste versionen av utbildningen Brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007.
 • Varit SVEBRA certifierad brandsäkerhetstekniker i enlighet med SV-QS 2007 och arbetat med det som huvudsaklig arbetsuppgift i 5 år eller motsvarande erfarenhet.

 

När instruktören är godkänd av Norm- och certifieringskommittén ska instruktören delta
vid en genomgång av de teoretiska och praktiska delarna, så kallad
instruktörsgenomgång. Instruktörsgenomgången genomförs av SVEBRA.

Instruktörsgenomgången innehåller minst följande:

 • Genomgång av utbildningsmaterialet
 • Genomgång av hur den praktiska examinationen utförs
 • Genomgång av hur den teoretiska examinationen utförs

 

Mentor

För att en deltagande ska kunna genomföra introduktionsutbildningen för Brandsäkerhetstekniker behöver en mentor vara kopplad till företaget. Som mentor ansvarar man för att:

 • Lägg till deltagaren i Learnifier som ska genomföra Introduktionsutbildningen
 • Godkänna den praktiska delen av kursen
 • Följa upp deltagarens framsteg

 

Är du intresserad av att vara mentor till ert företag kontakta info@svebra.se med följande information:
– Företagsnamn
– För- och efternamn
– E-postadress

 

Priser

Validering av instruktörer 900 kr

Instruktörsgenomgång av utbildningsmaterialet 3995 kr

Priser för grundutbildningen hittar du hos våra medlemsarrangörer. SVEBRA tar ut en certiferingsavgift på 600 kr per deltagare som faktureras medlemsarrangören.

 

Medlemsarrangör

Är ni intresserade av att kunna erbjuda utbildningen Brandsäkerhetstekniker till SVEBRA medlemmar genom att bli medlemsarrangörer. klicka på knappen nedan för att skicka in en intresseanmälan.

 

Bli instruktör

Ansök om att bli instruktör genom att validera dig.