Brandsäkerhetstekniker

Ett effektivt brandskydd är ett brandskydd som fungerar när det behövs. Brandskyddskydd måste förvaltas och underhållas. Det kan i vissa fall vara en stor investering som skall fungera under en längre period och lagstiftningen och olika regelverk skall uppfyllas. I utbildningen får man lära sig vilka regler som gäller för att underhålla brandredskap enligt de standarder och anvisningar som gäller för branschen.
Teori varvas med praktiska övningar avseende servicemoment på brandsläckare och brandposter. Att ha utbildade tekniker är även en kvalitetsstämpel och i vissa fall ett krav i upphandlingar av brabndskydd.

När svensk standard 3656 kom 2001 fanns det ett krav att serviceteknikern skulle vara utbildad. 2007 beslutade medlemmarna i SVEBRA om innehållet i utbildningen och att den som gick utbildningen blev SVEBRA certifierade.

Föreningen tog fram ett eget utbildningsmaterial som alla skulle använda för att få utbilda SVEBRA certifierade brandsäkerhetstekniker. Nu är det SVEBRA Utbildning AB som uppdaterar kursmaterialet som sedan godkänns av föreningens Certifieringskommittén.

SVEBRA dokument
SV-QS 2007 Norm Certifierad Brandsäkerhetstekniker utbildning (4.2)

Kursarrangörer

Följande företag är godkända att utbilda SVEBRA certifierade brandsäkerhetstekniker och deras kontaktpersoner.

 • Alwico AB – kontaktperson och instruktör Mikael Höglind
 • Brandexperten – kontaktperson Ulf Nertby och instruktör Johan Börjesson
 • Dafo Brand AB – kontaktperson Patrik Munter – instruktör Björn Fröjd
 • Falck Services AB – kontaktperson och instruktör Niclas Rotestam
 • Firesafe Sverige AB – kontaktperson och instruktör Anders Jansson
 • Hald & Tesch Brand ab – kontaktperson och instruktör Stefan Dannefalk
 • NOHA Sweden AB –
 • Näkna Safety AB – kontaktperson och instruktör Stefhan Bohlin 
 • PO Brandskyddskonsult AB – kontaktperson och instruktör Peter Olsson
 • Presto Brandsäkerhet AB – kontaktperson Gustav Nord
 • Securitas Sverige AB – kontaktperson Örjan Ahl och instruktörer Anders Grass, Andreas Högberg, Dan Söderlund, Linus Lundgren, Peder Brandt och Tommy G Larsson.

 

Statistik

Antal utbildade Brandsäkerhetstekniker sedan starten 2008

 • 2008 – 12 st
 • 2009 – 56 st
 • 2010 – 63 st
 • 2011 – 100 st
 • 2012 – 49 st
 • 2013 – 45 st
 • 2014 – 52 st
 • 2015 – 167 st
 • 2016 – 127 st
 • 2017 – 119 st
 • 2018 – 130 st
 • 2019 – 138 st
 • 2020 – 162 st
 • 2021 – 279 st
 • 2022 – 283 st
 • 2023 – 217 st (tom 28/11)
 • 2008 – 28/11 2023, totalt 1 999 utbildade
 • 2023-11-28 – 973 st godkända SVEBRA certifierade Brandsäkerhetstekniker