Grundläggande brandskyddsutbildning

Grundläggande brandskydd är en utbildning som vänder sig till alla medarbetare inom ett företag och ger grundläggande kunskap om brandförlopp, förebyggande brandskydd, kunskap om släckning och vad som händer efter en brand.

Så fungerar det
Svebra Utbildning har tagit fram Grundläggande brandskydd i form av en e-learning. Precis som med alla utbildningar Svebra Utbildning tar fram säljs de aldrig direkt till slutkund. Utbildningen kan bara köpas av medlemmar i SVEBRA som i sin tur säljer till slutkunden.

Svebra Utbildning kommer tillhandahålla en anpassad portal för enskilda medlemmar. Om en medlem har en egen portal (LMS) hjälper Svebra Utbildning till att lägga upp den där. Flera olika paketlösningar kan erbjudas beroende på hur mycket medlemmen vill sköta själv. Såklart erbjuds utbildning, underlag och support genom hela processen.

Är du intresserad och vill veta mer?
Kontakta oss på info@svebrautbildning.se eller ring 08-98 11 12.