Hållbar utveckling

Våra medlemsföretag bidrar till en positiv samhällsutveckling genom att koppla affärsmässig logik till samhälleliga mål.

Det ställer höga krav på stor transparens och att de samhällsnyttiga varor och tjänster som levereras är socialt, miljömässigt och ekonomiska hållbara. Våra medlemmar levererar dagligen dessa tjänster under affärsmässiga former.

SVEBRA har sedan 2019 arbetat med brandsläckares hållbarhet. Arbetet syftar till att ta fram en plan för brandsläckarens påverkan på miljön vid försäljning, verkstadsgenomgång och återvinning.