Brandsäkerhetsrådgivare

SVEBRA har tagit fram en utbildning för de som arbetar med utrymning, till exempel konstruktion av utrymningsplaner och skyltning av utrymningsvägar men också för att kunna svara kunderna när de har frågor om utrymning.

2016 utbildades första i FUD1, Förenklad utrymningsdimensionering.

Utbildningen är uppdelad i två delar, FUD1 och FUD2. Skillnaden är att FUD1 handlar om lokaler för färre än 150 besökare.