Utrymning och Larm

SVEBRA stödjer medlemsföretag som hjälper kunder med utrymningsstrategier genom konsultation, skyltning och tillverkning av utrymningsplaner.

Dokument utrymning:

  • AFS 2009:2 – Arbetsplatsens utformning (gäller till 31 dec 2020)
  • AFS 2020:1 – Arbetsplatsens utformning (gäller från 1 jan 2021)
  • SS-EN 1838:2013 – Belysning – Nödbelysning
  • FSN guide om Projektering och kontroll av nödbelysning