Tillverkning

I SVEBRA stödjer medlemsföretag som tillverkar/importerar/konstruerar brandredskap och har grossistverksamhet för utrustning inom brandsäkerhet genom att ta fram dokument som sammanfattar tillverkningsstandard och rekommendationer om fördelarna med tredjepartscertifiering.

SVEBRA dokument

Aktuell standard Brandsläckare:

 • SS-EN 3-7:2004+A1:2007 – Brand och räddning – Handbrandsläckare – Del 7: Egenskaper,
 • SS-EN 3-8:2007 – Brand och räddning – Handbrandsläckare – Del 8: Tilläggskrav till EN 3-7 för konstruktion, motstånd mot tryck och mekaniska provningar för behållare med högsta tillåtet tryck lika med eller lägre än 30bar.
 • SS-EN 3-9:2007 – Brand och räddning – Handbrandsläckare – Del 9: Tilläggskrav till EN 3-7 för kolsyresläckare
 • SS-EN 3-10:2009 – Brand och räddning – Handbrandsläckare – Del 10: Bedömning av överensstämmelse för handbrandsläckare enligt EN 3-7
 • AFS 2017:3 med ändring AFS 2019:1 – Användning och kontroll av trycksatta anordningar

Brandpost:

 • SS-EN 671-1 – Fasta släcksystem – Del 1: Inomhusbrandposter med formstabil slang
 • SS-EN 671-2 – Fasta släcksystem – Del 2: Inomhusbrandposter med flatrullad slang
 • SS-EN 671-3 – Fasta släcksystem – Del 3: Inomhusbrandposter – Underhåll av inomhusbrandposter med formstabila slangar och slangsystem med flatrullade slangar.

Brandfilt:

 • SS-EN 1869:2019 – Brand och räddning – Släckredskap – Brandfiltar

Torr stigarledning:

 • SS 3112 – Brandmateriel – Stigarledning för brandsläckning
 • BFS 2011:26 se avsnitt 5:733 (Boverkets byggregler)