Kontroll av brandtekniska installationer

SVEBRA stödjer medlemsföretag som kontrollerar brandredskap inom brandsäkerhet och har tagit fram dokument som sammanfattar standard och utökat dessa med rekommendationer.

SVEBRA är aktiv i SIS som reviderar befintliga och tar fram nya standard i Sverige och Europa. SVEBRA har finansierat översättning av standard till svenska. Vårt dokument för kontroll av brandgasventilation är nu svensk standard.

SVEBRA dokument

Aktuell standard Brandsläckare:

  • SS 3656:2018 – Handbrandsläckare – Underhåll och omladdning

Brandpost:

  • SS-EN 671-3 – Fasta släcksystem – Del 3: Inomhusbrandposter – Underhåll av inomhusbrandposter med formstabila slangar och slangsystem med flatrullade slangar.