Gör samhället brand­säkrare

Svenska Brandsäkerhetsföretag (SVEBRA) En samhällsnyttig förening för brandsäkerhetsföretag.

Bli medlemGå utbildningar

Det här är SVEBRA

Normer & Riktlinjer

Medlemskap

Utbildning

Information

Aktuellt

Höstmöte 2022

Välkommen till SVEBRAs medlemsmöte den 27 oktober på Stockholmsmässan i samband med Skydd. anmälningsblad höstmöte 2022 2022-10-27 SVEBRA höstmöte, förslag dagordning förslag nya stadgar SVEBRA (2022-04-14) förslag nya stadgar SVEBRA med ändringar...

läs mer

Viktig information Cupola Fettbrandsläckare Modell FS6-JF

Presto informerar om Cupola släckaren som har exploderat. Tekniskt meddelande Cupola Modell FS6-JF - 220629 Presto Brandsäkerhet AB vill i och förvärvet av Cupola AB (och dess dotterbolag) år 2020 påminna om problematiken med nämnda modell. I och med köpet, så övergår...

läs mer

Två nya SVEBRA dokument

Styrelsen beslutade på möte den 20 maj att godkänna två dokument. SV-QS 2021 - Norm Brandsäkerhet Skog och Entreprenad (1.1) SV-RI 2018.1 Hantering av miljörisker och miljölagstiftning (4.1) och SV-RI 2018.1 Hantering av miljörisker och miljölagstiftning (4.1) Här är...

läs mer