Certifieringsregister

 

Här hittar ni våra medlemsföretag som har anställda som är SVEBRA certifierade enligt våra normer.

 

Företag Certifieringar
1st Brandskydd syd AB Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007
Acriplan AB

Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007

Certifierade utrymningsstrateger enligt  SV-QS 2016

Agera Säkert AB Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007
Alwico AB
Certifierade utrymningsstrateger enligt  SV-QS 2016

Certifierade rökluckstekniker enligt SV-QS 20232

Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007 

Artibus Brandteknik AB Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007
Arvika Brandservice AB Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007
Bjäre Brandteknik AB Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007
Borås Brandservice, AB Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007
BQ74 Total Commitment AB

 

Certifierade rökluckstekniker enligt SV-QS 20232

 

Brandexperten AB Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007
Brandfast Sverige AB

Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007

Certifierade utrymningsstrateger enligt  SV-QS2016

Brandgruppen Nord
Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007

 

Brandservice i Småland AB
Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007

 

Brandservice Syd AB
Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007

 

Brandservice Örestads Brandtjänst AB
Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007

 

Brandskydd Norrland AB
Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007

 

Brandskyddpartner stockholm
Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007

 

Brandsäkerhet i Sverige AB, LRL
Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007

 

Brandsäkerhet Mala AB
Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007

 

Brandsäkra Norden AB
Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007

 

CG KULL AB
Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007

 

Dafo Brand AB
Certifierade utrymningsstrateger enligt  SV-QS
2016

Certifieraderökluckstekniker enligt SV-QS 20232

Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007

 

Din Brandman Sverige AB Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007
Driftia Förvaltning AB Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007
Eldupphör AB Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007
Elmoti AB Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007
FA Maskinservice AB Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007
Falken Academy Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007
Falck Services AB
Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007

 

Fire & Safety Sweden
Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007

 

Firesafe Sverige AB

Certifierade utrymningsstrateger enligt  SV-QS 2016

Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007

FireTac AB
Certifierade utrymningsstrateger enligt  SV-QS 2016

Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007 

 

Fronteria AB
Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007 

 

G.L. Brandskydd i Sverige AB
Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007 

 

Great Security Sverige AB
Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007 

 

Gästrike Brandskydd AB
Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007 

 

Göteborgs Brandservice AB
Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007
 
Haga Brand & Fastighet AB
Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007

 

Hagensmek Ab
Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007

 

Hald & Tesch Brand AB
Certifierade utrymningsstrateger enligt  SV-QS 2016

Certifierade rökluckstekniker enligt SV-QS 20232

Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007 

iPrevent Sverige AB

 

Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007

 

JH Brand & Sprinklersystem AB Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007
JOTAC Förvaltning AB Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007
Kiehn Consulting AB Certifierade utrymningsstrateger enligt  SV-QS 2016
Kroon Security AB

Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007

Certifierade utrymningsstrateger enligt  SV-QS 2016

LTP Säkerhetsteknik AB

Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007

Certifierade rökluckstekniker enligt SV-QS 20232

Certifierade utrymningsstrateger enligt  SV-QS 2016

Luleå Brand- & Industriservice AB Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007
Meridiem Brandskyddsarbeten AB

Certifierade utrymningsstrateger enligt  SV-QS 2016

Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007

Merän Brandskydd AB
Certifierade rökluckstekniker enligt SV-QS 20232

 

Mälardalens Brandservice AB Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007
NOHA Sweden AB

 

Certifierade utrymningsstrateger enligt  SV-QS 2016

Certifierade rökluckstekniker enligt SV-QS 20232

Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007

 

Nomus AB
Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007
 
Nordisk Larm & Teleteknik AB
Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007

 

Nordiska Tillgångar AB Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007
Nygrens brandservice

Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007

Certifierade utrymningsstrateger enligt  SV-QS 2016

Näkna Safety and Rescue

 

Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007

 

Omsorg & Behandling FHV

 

Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007

 

Pema Partner AB Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007
Presec AB Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007
Presto AB

 


Certifierade utrymningsstrateger enligt  SV-QS 2016

Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007

 

Ragnarssons Brandservice AB
Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007

 

S&A Brandfokus AB
Certifierade rökluckstekniker enligt
SV-QS 20232

 

Safe Aid AB
Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007

Certifierade utrymningsstrateger enligt  SV-QS 2016
 

Sandbergs trygghetsprodukter Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007
SBA Drift AB Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007
Securitas Sverige AB
Certifierade
utrymningsstrateger enligt  SV-QS 2016

Certifierade rökluckstekniker enligt SV-QS 20232

Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007

seQRus Brand & Utrymningsteknik AB
Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007
SKYDDAT i Norden AB
Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007
Svenska brand & fastighetsskydd ab
Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007
SydostBrand AB
Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007
Tak & Brandskydd i Sverige AB

Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007

Certifierade utrymningsstrateger enligt  SV-QS 2016

Thinea AB

 

Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007

Certifierade utrymningsstrateger enligt  SV-QS 2016

TMP Alarm AB
Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007 

 

Trygghetspartner Sverige AB
Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007 

 

TSAB Utbildning AB
Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007 

Certifierade utrymningsstrateger enligt  SV-QS 2016

Utnu Sverige AB
Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007 

 

Vaksamt AB
Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007 

 

Vattenfall Services Nordic AB
Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007 

 

Västerbottens Brandredskap AB
Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007
Wkg ab
Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007

 

Åre Brandskydd HB
Certifierade brandsäkerhetstekniker enligt SV-QS 2007

 

Uppdaterad 22/1 2024