Nyhetsbrev

Semestern är slut och vi är alla tillbaka. Läs vårt senaste nyhetsbrev HÄR. 

SBA-dagen 7 november

Vad har hänt under de 20 år som Lagen om skydd mot olyckor varit gällande!? Den 7 november kommer SVEBRA anordna en SBA-dag för medlemmar och era kunder. Där kommer du få möjlighet att medverka i intressanta diskussioner kring systematiskt brandskyddsarbete, lyssna på...

Norm- och certifieringskommitén

Igår träffades norm- och certifieringskommitén för att diskutera arbetet kring SVEBRA’s normer och riktlinjer för att optimera brandskyddsarbetet.

Årsmötet

Den 20 april träffades alla medlemmar för årsmöte. Där vi bland annat fick höra om kommande utveckling, utbildningar och digital marknadsföring.

Höstmöte 2022

Välkommen till SVEBRAs medlemsmöte den 27 oktober på Stockholmsmässan i samband med Skydd. anmälningsblad höstmöte 2022 2022-10-27 SVEBRA höstmöte, förslag dagordning förslag nya stadgar SVEBRA (2022-04-14) förslag nya stadgar SVEBRA med ändringar...