Igår träffades norm- och certifieringskommitén för att diskutera arbetet kring SVEBRA’s normer och riktlinjer för att optimera brandskyddsarbetet.