Nyhetsbrev

Semestern är slut och vi är alla tillbaka. Läs vårt senaste nyhetsbrev HÄR. 

SBA-dagen 7 november

Vad har hänt under de 20 år som Lagen om skydd mot olyckor varit gällande!? Den 7 november kommer SVEBRA anordna en SBA-dag för medlemmar och era kunder. Där kommer du få möjlighet att medverka i intressanta diskussioner kring systematiskt brandskyddsarbete, lyssna på...

Norm- och certifieringskommitén

Igår träffades norm- och certifieringskommitén för att diskutera arbetet kring SVEBRA’s normer och riktlinjer för att optimera brandskyddsarbetet.