Välkommen till

SBA-dagen!

 

För 20 år sedan ersatte Lagen om skydd mot olyckor Räddningstjänstlagen. Syftet var att flytta ansvaret från räddningstjänsten till ägaren eller nyttjanderättshavaren. MSB tog fram ett allmänt råd för systematiskt brandskyddsarbete som skulle underlätta arbetet för Sveriges företag.

Vad fick det för effekt och vad har hänt under dessa 20 år?

Kom och lyssna på spännande föreläsningar om bränder som skett och få tips om hur man arbetar effektivt med sitt systematiska brandskyddsarbete. SBA-dagen är kostnadsfri.
Se Program längre ner på sidan.

När: 7 november 2023

Tid: Se program

Var:  Stockholm – Hotell Radisson Blu Royal Viking eller digitalt via länk

Ej medlem

Jag är inte medlem i SVEBRA och anmäler mig till SBA-dagen kl 09-12

Medlem

Jag är medlem i SVEBRA och anmäler mig till SBA-dagen kl 09-16

Program

Moderator för dagen är Lottie Knutsson.

 Förmiddagen

Uppstart med SVEBRAs VD P.O Swedérus
09:00 – 09:15

Varför har vi denna dag? Vi diskuterar kort om vad den ”nya” lagen – ”Lagen om skydd mot olyckor” innebar 2004. Då myntades begreppet systematiskt brandskyddsarbete och vi går igenom vad det är.

 

Bränder från verkligheten – Utredare Hasse Bergkvist, Brandingenjör Karolin Broström
09:15 – 10:00

SBA handlar om förståelse för brandskyddets helhet. Hasse kommer att visa några exempel på bränder som kunde ha förhindrats med ett fungerande SBA. Karolin som arbetar på räddningstjänsten berättar vad tillsynsmyndigheten kontrollerar och vilka anmärkningar de hade gett i dessa fall. Du får tips och råd om viktiga åtgärder för att förhindra en brand.

 

Försäkringsvillkor och SBA? – Hans-Eric Zetterström
10:05 – 10:25

Vad säger försäkringen om systematiskt brandskyddsarbeten, vilka krav ställer försäkringsbolagen på ägaren och nyttjanderättshavaren?

 

Fikapaus
10:25 – 10:50

 

Hur arbetar Lidl med sitt SBA? – Peter Claeson
10:50 – 11:10

Här berättar Peter Claeson om hur Lidl bedriver sitt systematiska brandskyddsarbete på ett framgångsrikt sätt. Vilka åtgärder har de vidtagit, hur har de anpassat sitt SBA-arbete och vad behövs för att få det att fungera?

 

Krishantering -Lottie Knutson
11:15 – 11:35

I det systematiska brandskyddsarbetet ska det finnas rutiner för krishantering. Lottie har stor erfarenhet av krishantering och att arbeta under hård press. Hon berättar hur man kan förbereda sig inför en kris samt hur man kan agera i och efter krisen.

 

Vad har hänt de senaste 20 åren och hur arbetar SVEBRA med SBA?  – P.O Swedérus, Lukas Svärd
11:40 – 12:00

Vi summerar de senaste 20 åren. SVEBRA berättar vad vi gör för att förbättra brandskyddet i samhället. SVEBRA ger ut normer och riktlinjer inom brandsäkerhet, ger rådgivning samt tar fram utbildningskoncept.

Lunch
12:00 – 13:30

Eftermiddag

Eftermiddagen är enbart för SVEBRAs medlemmar.


LSO och det allmänna rådet – Peter Olsson

13:30 – 14:00

Peter berättar vad det allmänna rådet säger om SBA och dess helhet. Hur påverkas medlemsföretagens roll av det allmänna rådet och Lagen om skydd mot olyckor?

 

SVEBRAs arbete – Då, nu och framtid – Stefan Dannefalk, Kristian Lindqvist
(inklusive fika)
14:00 – 15:30

SVEBRA startades för företag som arbetar med brandskyddsprodukter, framförallt brandsläckare. Nu erbjuds mer tjänster och vad kommer vi erbjuda i framtiden?  Vad behöver du som medlem för hjälp och stöttning av SVEBRA för att förbättra SBA i samhället?

Diskussion: Hur kan SVEBRA som branschförening driva SBA-frågan framåt?

 

Avslut – P.O Swedérus
15:30 – 15:45

Föreläsare

P.O Swedérus

P.O Swedérus

P.O har varit i branschen i 30 år. Han var med vid starten av SVEBRA och har varit ordförande i 15 år. Sitter även med i säkerhetsbranschens styrelse.
Hasse Bergkvist

Hasse Bergkvist

Hasse utreder bränder och olyckor på uppdrag av bland annat försäkringsbolag. Han har erfarenhet från hundratals brandplatser och utreder ca 30 bränder årligen.

Karolin Broström

Karolin Broström

Karolin arbetar som brandingenjör på Räddningstjänsten Östra Götaland. Hon har bred erfarenhet inom det förebyggande området men i huvudsak brandfarlig vara, plan- och byggärenden samt tillsyner.
Hans-Eric Zetterström

Hans-Eric Zetterström

”Hazze” har arbetat som riskingenjör inom Länsförsäkringar och på 80-talet var han delaktig i säkerhetsreglerna för Heta Arbeten, liksom uppbyggnaden av restvärderäddning. Han har suttit i Brandskyddsförenings styrelse och  är numera styrelseledamot i SVEBRAs utbildningsbolag.
Peter Claeson

Peter Claeson

Peter arbetar som risk manager på Lidl KB med inriktning på Business Continuity Management och Risk management. Han är utbildad brandskyddsledare och har också studerat risk management på KTH och Karlstads universitet.
Lottie Knutson

Lottie Knutson

Lottie har blivit utsedd till Årets kommunikatör, fått kungamedalj och axlat rollen som landsmoder för hela svenska folket. Hon har gedigen erfarenhet från att arbeta i kris, snabb förändring och motvind både i reseindustrin och på styrelsenivå.

 

 

 

Lukas Svärd

Lukas Svärd

VD på SVEBRAs utbildningsbolag. Lukas har arbetat med systemlösningar för SBA. Han har arbetat på Brandskyddsföreningen och flera andra företag med att utveckla brandsäkerhetsbranschen.

Stefan Dannefalk

Stefan Dannefalk

Stefan har arbetat i brandskyddsbranschen sedan tidigt 90-tal och har även arbetat med interna och externa utbildningar. Han sitter i SVEBRAs styrelse och arbetar idag som försäljningschef på Hald & Tesch brand.
Peter Olsson

Peter Olsson

Brandkonsulten/läraren som i över 20 år arbetat med bland annat byggnadstekniskt brandskydd, utrymningsdimensionering och hantering av brandfarlig vara i förvaltningsskedet.

 

 

Kristian Lindqvist

Kristian Lindqvist

Kristian arbetar på Dafo Brand som affärsområdeschef för verksamhetsgrenen Brandskyddstjänster. Kristian har över 20 års erfarenhet i branschen och är även styrelsemedlem i SVEBRA.