Välkommen till
SBA-dagen!

Förra årets succé är tillbaka! Välkommen till SBA-dagen där vi fokuserar på brandskydd. Den senaste tiden har det skett flera stora bränder, frågan är varför och hur vi tillsammans kan förebygga att det sker? Hör flera experter prata om konsekvenserna av bränder och hur de utreds. 

Alla företag och kommuner i Sverige ska bedriva systematiskt brandskyddsarbete. Vad innebär det och vilka krav finns? Bland annat delar Stena Recycling med sig av sina erfarenheter och Botkyrka kommun berättar hur de har fått SBA att fungera i sin verksamhet samt informerar om vad som är viktigt att tänka på vid upphandling av brandskydd.  I år diskuterar vi också kraven för hantering av brandfarliga varor som ändrades år 2023.

 

När:  17 Oktober 2024

Tid: Se program

Var:  Göteborg, Ullevi Restaurang & Konferans –  eller digitalt via länk

Program

Moderator för dagen är Stefan Dannefalk

 Förmiddagen

 Uppstart med SVEBRAs ordförande Kristian Lindqvist och Lukas Svärd VD på SVEBRAs utbildningsbolag.
Lukas och Kristian hälsar välkommen.


Stena Recycling AB – Klas Sundqvist
SBA utifrån ett bredare perspektiv från återvinningsbranschen där man hanterar och förädlar material och ämnen där säkerhetsdatablad eller information oftast saknas, eller där ämnen ingen annan kan eller vill hantera ska gå till destruktion. En bransch där regelverk för tillstånd inte alltid riktigt matchar utan där man oftast får leda utvecklingen gentemot kravställande myndigheter med utgångspunkt från de risker som hanteras ska behandlas/bearbetas inför återvinning eller återbruk. En bransch där verksamheten historiskt sett haft mycket tillbud och fått oförtjänt väldigt dålig publicitet i Klas mening. Detta försöker man nu ändra på, en del i deras SBA är att föra sitt budskap till allmänhet och myndigheter. – Det börjar med dig!

Så jobbar Botkyrka kommun med sitt SBA – Göran Sahlsten och Ann-Christin Hajas
Botkyrka kommun berättar hur de har arbetat med policy och riktlinjer, samt strukturerat och implementerat sitt systematiska brandskyddsarbete. Botkyrka valde att göra på ett annorlunda sätt för att effektivisera, öka kvalitén, involvera alla (verksamhet, ledning och fastighetsförvaltningen) och öka säkerheten.

 

Viktiga delar i en upphandling – Göran Sahlsten och Andreas Witt
Lyssna på vad som är viktigt att tänka på vid en upphandling allmänt, men även specifikt för brandskydd och SBA system.
– Vart börjar man?
– Vad är viktigt (tjänster och/eller produkter)?
– Vad bör ingå?
– Vad får man inte missa?
– Vilka otydligheter finns?

Eftermiddag

Brandfarlig vara – Peter Olsson
Peter pratar om de nya kraven för hantering av brandfarliga varor som ändrades år 2023.

 Föreläsare och ämne ej klart. Info kommer. 

Konsekvenser och utredning av bränder – Hasse Bergkvist
Det senaste året har Sverige drabbats av flera stora bränder, till exempel den tragiska branden på Lisebergs miljardsatsning Oceania. Vad händer efter en brand? Hur går en utredning till?  SVEBRAs brandexpert Hasse Bergkvist visar och berättar.

 

Avslut –Hur bedriver du ditt SBA, tips och råd. – Stefan Dannefalk och Kristian Lindqvist
Stefan och Kristian sammanställer och avslutar dagen.

Föreläsare

Klas Sundqvist

Klas Sundqvist

Klas har en gedigen erfarenhet inom säkerhet och brandskydd.  Brandskyddskonsulten/rådgivaren/ utbildaren som idag arbetar på Stena Recycling AB med Security & Fire Protection. Han har haft betydande roller för brandsäkerhet på bland annat Swedavia Arlanda/Bromma Airports och i Södertörns Brandförsvarsförbund. Hans bakgrund inkluderar också utlandstjänstgöring inom FN, MSB och Försvarsmakten.

Andreas Witt

Andreas Witt

Upphandlare i Botkyrka Kommun som med ett öppet sinne och genom ett kreativt förhållningssätt gärna utmanar tidigare invanda mönster och arbetssätt. Andreas har i nära samarbete med Göran Sahlsten upphandlat flera av de avtal som idag ligger till grund för Kommunens brandskyddsarbete. Han är förhållandevis ny i rollen som upphandlare och har tidigare främst arbetat med sälj och service inom den privata sektorn.

Ann-Christin Hajas

Ann-Christin Hajas

Trygghet-  och Säkerhetssamordnare i Botkyrka kommun. Ann-Christin har arbetat med brandskydd, fysisk säkerhet och säkerhet under många år. Hon är idag Botkyrkas brandskyddsledare placerad i enheten för Trygghet och säkerhet och driver det kommunövergripande arbetet framåt ”Botkyrka brandsäker kommun”.

 

 

 

Göran Sahlsten

Göran Sahlsten

Konsult inom säkerhet på Förädlingsgruppen i Sverige AB och har varit inhyrd som Säkerhetssamordnare på Botkyrka kommun sedan 2021. Göran har arbetat inom säkerhet i över 20 år med fysisk säkerhet, brandskydd, upphandlingar samt även olika utbildningar inom dessa områden.

Stefan Dannefalk

Stefan Dannefalk

SBA-dagens moderator Stefan har arbetat i brandskyddsbranschen sedan tidigt 90-tal och har även arbetat med interna och externa utbildningar. Idag arbetar han som försäljningschef på Hald & Tesch brand.

Peter Olsson

Peter Olsson

Brandkonsulten/läraren som i över 20 år arbetat med bland annat byggnadstekniskt brandskydd, utrymningsdimensionering och hantering av brandfarlig vara i förvaltningsskedet.

 

 

Kristian Lindqvist

Kristian Lindqvist

SVEBRAS ordförande Kristian arbetar på Dafo Brand som affärsområdeschef för verksamhetsgrenen Brandskyddstjänster. Kristian har över 20 års erfarenhet i branschen.

Hasse Bergkvist

Hasse Bergkvist

Hasse utreder bränder och olyckor på uppdrag av bland annat försäkringsbolag. Han har erfarenhet från hundratals brandplatser och utreder ca 30 bränder årligen.