Normer & riktlinjer

Inom SVEBRA utarbetar vi kontinuerligt mer specifika, konkreta riktlinjer gällande brandsäkerhet, utifrån myndigheternas mer generella bestämmelser.

Vi sammanställer även tekniska branschrekommendationer och enhetliga leveransvillkor, garantibestämmelser och rekommendationstabeller för val av brandsläckare.

Föreningens medlemsföretag kan indelas i följande områden:

  • Tillverkning – företag som tillverkar/importerar och utvecklar produkter för brandsäkerhet
  • Kontroller – företag som kontrollerar samt försäljning av utrustning för brandsäkerhet.
  • Utrymning – företag som jobbar med konsultation inom utrymning.
  • Utbildning – företag som jobbar med utbildning inom brandsäkerhet.
  • Miljö och etik
  • Skogen – företag som jobbar med utbildning inom skogen

SVEBRA dokument 2022-05-20