2020-02-28 – Presto har kommit med ett tekniskt meddelande som beskriver ett problem vid omladdning av Vätskesläckare.

För mer information finns det tekniska meddelandet på våra interna sidor för medlemsföretag.