SVEBRAs norm och certifieringskommitté har beslutat att förlänga giltighetstiden på certifikaten för SVEBRA certifierad brandsäkerhetstekniker. Anledningen är att ett uppdaterat utbildningsmaterial blir klart under Q1 2024. Detta innebär att de certifikat för brandsäkerhetstekniker som har giltighetstid som utgår under Q1 2024 är giltiga till och med den 31 mars 2024. Då är det också sista dagen för att använda det gamla utbildningsmaterialet för er instruktörer.

Mikael Höglind
Ordf SVEBRAs norm och certifieringskommitté