Information från SVEBRA gällande pulversläckare

Det finns inte några miljögifter eller andra farliga ämnen i pulversläckare

Med anledning av en tidigare debattartikel i Aktuell Hållbarhet, vill vi förtydliga eventuella frågeställningar kring pulversläckare som finns i Sverige.

SVEBRA har under hösten 2020 arbetat med miljöfrågor. Framför allt gällande skumvätska och dess miljöpåverkan.

2020-12-10 publicerades utgåva 6:1 av ”Val och placering av brandsläckare”. SVEBRA vill i samband med detta klargöra att det inte finns några miljögifter eller andra farliga ämnen i de pulversläckare som idag finns på den svenska marknaden.