Cecilia Uneram blir ny VD för Svebra Utbildning AB SVEBRA har utsett Cecilia Uneram till ny VD för Svebra Utbildning AB. Cecilia kommer närmast från en tjänst som sektionschef på Trafikverket och kommer från och med 15 april ta över ansvaret för företaget.

– Det gläder mig att Cecilia har tackat ja till uppgiften att leda verksamheten till nästa spännande fas i sin utveckling. Cecilia har lång erfarenhet från branschen och ingående kunskap om marknaden. Tillsammans med ledningen och övriga medarbetare ser jag fram emot ett nära samarbete med Cecilia, säger P.O. Swedérus, ordförande i SVEBRA.

Cecilia Uneram kommer närmast från en sektionschefstjänst på projekt Ostlänken Trafikverket. Cecilia är brand- och arbetsmiljöingenjör och har en kandidatexamen i ledarskap, kvalitets- och förbättringsarbete. Cecilia har tidigare arbetet som räddningschef på Västra Sörmlands Räddningstjänst och har även varit brandsakkunnig och kommunikationschef på Brandskyddsföreningen. Utöver VD-rollen på Svebra Utbildning AB kommer Cecilia till viss del arbeta för Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Cecilia Uneram ersätter Lukas Svärd som fortsätter sitt arbete hos Svebra Utbildning AB, Lukas kommer fokusera på att utveckla konceptet Brandfarliga Arbeten och driva nya spännande projekt.

– Svebra Utbildning AB har under Lukas Svärds ledarskap överträffat allas förväntningar. Lukas har varit drivkraften bakom uppbyggandet av Brandfarliga Arbeten som efter så kort tid idag är ett effektivt, välskött och kundinriktat koncept, säger P.O. Swedérus och fortsätter:

– Under de kommande åren ska Brandfarliga Arbeten och SVEBRA marknadsposition stärkas. Vi är redan igång med en rad olika spännande projekt som kommer gagna branschen och ge valmöjligheter som idag inte finns. Med både Lukas och Cecilia ska vi skapa ytterligare tillväxt och nytta för alla som väljer Svebra Utbildning, avslutar P.O. Swedérus.