När svensk standard 3656 kom 2001 så fanns det ett krav att serviceteknikern skulle vara utbildad. De stora företagen skapade sina egna utbildningar. 2007 beslutade medlemmarna i SVEBRA om innehållet i utbildningen och att den som gick utbildningen blev SVEBRA certifierad. Kravet för SVEBRA certifikat var också att man hade tillgång till uppdaterad information från SVEBRA. Detta klarade man om man var anställd i ett medlemsföretag.

Sedan beslutade föreningen att ta fram ett eget utbildningsmaterial som alla skulle använda för att få utbilda SVEBRA certifierade brandsäkerhetstekniker. Nu är det SVEBRA Utbildning AB som uppdaterar kursmaterialet som sedan godkänns av Certifieringskommittén som finns i föreningen.

Kursarrangörer

Följande företag är godkända att utbilda SVEBRA certifierade Brandsäkerhetstekniker och kursansvarig i företaget.

 • Dafo Brand AB – kontaktperson Kristian Lindqvist – instruktör Björn Fröjd
 • Firesafe Sverige AB – kontaktperson och instruktör Anders Jansson
 • Great Security Mitt – kontaktperson och instruktör Stefhan Bohlin
 • Hald & Tesch Brand ab – kontaktperson och instruktör Stefan Dannefalk
 • NOHA Sweden AB – kontaktperson och instruktör Mikael Höglind
 • PO Brandskyddskonsult AB – kontaktperson och instruktör Peter Olsson
 • Presto Brandsäkerhet AB – kontaktperson Gustav Nord
 • Securitas Sverige AB – kontaktperson Örjan Ahl

Statistik

Antal utbildade Brandsäkerhetstekniker sedan starten 2008

 • 2008 – 12 st
 • 2009 – 56 st
 • 2010 – 63 st
 • 2011 – 100 st
 • 2012 – 49 st
 • 2013 – 45 st
 • 2014 – 52 st
 • 2015 – 167 st
 • 2016 – 127 st
 • 2017 – 119 st
 • 2018 – 130 st
 • 2019 – 115 st
 • 2008 – 2019, totalt 1 035 utbildade
 • 2020-07-24 – 642 st godkända SVEBRA certifierade Brandsäkerhetstekniker