Utrymningsprojektör

 

En av de mest grundläggande förutsättningarna för att skydda människor från brand är att det finns förutsättningar för säker utrymning. SVEBRAs utbildning baseras på de utrymningskrav som ställs i Boverkets byggregler och Arbetsmiljöverket regelverk. Utbildningen ger förståelse och kunskap för utrymningsprojektering enligt metoden förenklad dimensionering.
En Certifierad utrymningsprojektör är en viktig kugge för att erbjuda kunder och personal rätta förutsättningar för att uppfylla kravet på säker utrymning.

SVEBRA har förutom certifierad brandsäkerhetstekniker även certifierad utrymningsprojektör.

2016 utbildade SVEBRA de första deltagarna i FUD1 (Förenklad utrymningsdimensionering). Utbildningen är framtagen för de som arbetar med utrymning till exempel konstruktion av utrymningsplaner och skyltning.

Från 2021 heter utbildningen SVEBRA certifierad utrymningsprojektör.

Kursarrangörer

Följande företag är godkända att utbilda SVEBRA certifierad Utrymningsprojektör och deras kontaktpersoner samt instruktörer. 

  • Dafo Brand AB – kontaktperson Kristian Lindqvist – instruktör Peter Juthberg
  • Firesafe Sverige AB – kontaktperson och instruktör Anders Jansson
  • Hald & Tesch Brand ab – kontaktperson Stefan Dannefalk –  instruktör Claes Fridenholst och Stefan Dannefalk.
  • PO Brandskyddskonsult AB  – kontaktperson och instruktör Peter Olsson
  • Securitas Sverige AB – kontaktperson och instruktör Klas Johnsson