Brandsäkerhetstekniker

När svensk standard 3656 kom 2001 så fanns det ett krav att serviceteknikern skulle vara utbildad. De stora företagen skapade sina egna utbildningar.

2007 beslutade medlemmarna i SVEBRA om innehållet i utbildningen och att den som gick utbildningen blev SVEBRA certifierad. Kravet för SVEBRA certifikat var också att man hade tillgång till uppdaterad information från SVEBRA. Detta klarade man om man var anställd i ett medlemsföretag.

Sedan beslutade föreningen att ta fram ett eget utbildningsmaterial som alla skulle använda för att få utbilda SVEBRA certifierade brandsäkerhetstekniker. Nu är det SVEBRA Utbildning AB som uppdaterar kursmaterialet som sedan godkänns av Certifieringskommittén som finns i föreningen.

Kursarrangörer

Följande företag är godkända att utbilda SVEBRA certifierade Brandsäkerhetstekniker och kursansvarig i företaget.

  • Brand & Industriskydd AB – Mikael Kindblom
  • Cupola AB – Patrik Karlsson
  • Dafo Brand AB – Björn Fröjd
  • Firesafe Protection i Sverige AB – Anders Jansson
  • Hald & Tesch Brand ab – P.O. Swedérus
  • PO Brandskyddskonsult AB – Peter Olsson
  • Presto Brandsäkerhet AB – Gustav Nord
  • Securitas Sverige AB – Örjan Ahl