Brandgasventilation

Rökluckor spelar en avgörande roll för brandsäkerheten. 

SVEBRA har tagit fram en norm för utbildning av tekniker som utför kontroll och underhåll på rökluckor. Syftet med denna norm är att säkerställa att kontroll och underhåll utförs på ett enhetligt och högkvalitativt sätt i hela branschen. De företag som anlitar en SVEBRA certifierad servicetekniker i rökluckor kan lita på att teknikern har den utbildning som krävs och att kontroll och underhåll genomförs på ett korrekt sätt enligt de regelverk som gäller. 

Utbildningen riktar sig till SVEBRAs medlemmar och till dig som ska genomföra kontoll och underhåll på rökluckor. Utbildningen innehåller följande:

 • Lagar och bestämmelser
 • Brandkunskap
 • Brandgasventilation
 • Rökluckor
 • Risker och säkerhet
 • Praktiska moment
 • Kontroll- och underhållsbesöket
 • Dimensionering
 • Verkliga händelser
 • Examination

Förkunskapskrav för att få delta på grundutbildningen:

 • Praktisk erfarenhet av arbete med röklucka på minst 6 timmar samt genomgått godkänd fallskyddsutbildning
 • Genomförd Introduktionsutbildning brandgasventilation

 

Det är SVEBRAs medlemsföretag som anordnar grundutbildningen. Se normen för kraven för att arrangera utbildningen. Där finns krav på övningsluckan och annat material.

Instruktör 

Nästa tillfälle för att bli instruktör är 11 maj kl 09-14, när du är validerad som instruktör får du en inbjudan där du kan anmäla dig. Läs mer nedan. 

Är du intresserad av att bli instruktör för utbildningen krävs det att du klarar förkunskapskraven samt genomför en genomgång av utbildningsmaterialet med ett prov, som SVEBRA annordnar.  Det är certifieringskommittén som validerar kompetensen på instruktörer och du ansöker om att bli instruktör till info@svebra.se

Skicka intyg och en kort beskrivning av din erfarenhet för nedanstående krav. Certifieringskommittén har möte den 28 april då validering sker.

Förkunskapskrav:

 • För att få delta på instruktörsutbildningen behöver du ha ett giltigt certifikat i Brandgasventilation- Rökluckor
 • Pedagogisk erfarenhet, 8 timmar pedagogikutbildning eller minst 5 utbildningsdagar det senaste året
 • Teoretisk erfarenhet av rökluckor i minst fem år
 • Minst 32 timmars erfarenhet i Fördjupad brandsäkerhet eller motsvarande
 • Praktisk erfarenhet av rökluckor i minst ett år

 

SVEBRA dokument

 

 

Våra medlemsföretag som har certifierad personal för kontroll och underhåll av rökluckor:

Medlemsföretag som anordnar grundutbildning Brandgasventilation – Rökluckor

 

Priser

Validering av instruktörer 600 kr

Instruktörsgenomgång av utbildningsmaterialet 3995 kr

Priser för grundutbildningen hittar du hos våra medlemsarrangörer. SVEBRA tar ut en certiferingsavgift på 600 kr per deltagare som faktureras medlemsarrangören.

För dig som är instruktör kan du låna en övningsröklucka till utbildningen, för att göra det klicka på länken nedan för att skicka en bokningsförfrågan:

Bokningsförfråga övningslucka