Mötesplatser

SKYDD

SKYDD är ”mötesplatsen för alla som är involverade i arbetet för en säkrare värld” och arrangeras vartannat år, nästa gång 2022. Arrangör är Stockholmsmässan och medarrangörer är SäkerhetsBranschen, Brandskyddsföreningen, BYA, Försvarsmakten, Sveriges Kommuner och Regioner och Stöldskyddsföreningen.

SäkerhetsDagen

SäkerhetsDagen arrangeras av SäkerhetsBranschen och är ett årligen återkommande event och genomförs tillsammans med en rad partners där Brandfarliga Arbeten har varit bronspartner.

Samarbetspartners

Väl förankrat arbete tillsammans med andra föreningar och organisationer.