SVEBRA branschcertifiering

Vår kvalitetsstämpel och våra certifierande utbildningar av brandsäkerhetstekniker innebär en garanti för pålitlig och uppdaterad brandsäkerhet.

SVEBRA har sedan 2007 tagit fram en branschcertifiering av brandsäkerhetstekniker och sedan 2016 för utbildningen FUD, Förenklad utrymningsdimensionering.

Efter utbildning och examination utfärdas ett ID-kort som bevis på att man är certifierad.